GIỚI THIỆU CÔNG TY

Năm 2011 Công ty Smart Door tích cực triển khai phát triển mạng lưới sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư công nghệ và con người. Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và phân phối cửa nhôm, Công ty Smartdoor còn cung cấp các sản phẩm khác thuộc ngành vật liệu xây dựng như tường kính, vách kính khổ lớn, ứng dụng năng lượng mặt trời.